Overslag

Fra Matematikk.net
Hopp til:navigasjon, søk

Overslagsregning brukes for å få en ide om hvor mye noe vil koste eller hvor stort noe er ol. Det er ikke nøyaktig, men kan allikevel være nyttig. Overslag kan du utføre som hoderegning eller med blyant og papir. Du vil i alle tilfeller runde av de tallene som inngår i regnestykket. Med grovere avrunding øker muligheten for store avvik. For å prøve å begrense avvikene har vi enkelte anbefalte metoder for avrunding.

Sum Prøv og rund opp og ned annethvert ledd, men bruk hodet.

13,40 + 16,10 + 8,90 + 2,50 + 312,70 ≈ 13 + 16 + 9 + 3 + 313 = 354

Eksakt sum er 354,60. I eksempelet over ser du at nøyaktigheten er stor når man runder av til nærmeste heltall. Vi kunne også tenke oss følgende avrunding: 10 + 20 + 10 + 0 + 310 = 350. Dette er et helt akseptabelt overslag og lett å ta i hodet.

Differanse Rund alle ledd opp, eller alle ledd ned.

Eks: 432,79 - 17,12 ≈ 430 - 15 = 415 eller 435 - 20 = 415 Nøyaktig svar er 415,67. Overslaget vårt gav et svar som ligger uvanlig nær nøyaktig utregning.

Divisjon Rund alt opp, eller alt ned.

67,2 : 12,9 ≈ 70 : 15 = 5 eller 60 : 10 = 6. Nøyaktig utregning gir svar 5,2

Multiplikasjon Rund en faktor opp og en ned.

89 · 19 ≈ 100 · 15 = 1500 eller 80 · 20 = 1600. Nøyaktig svar er 1691.

Det er vår oppfatning at overslag med en feilmargin på 5 - 30% er akseptable for de fleste formål.