Løsning del 2 utrinn Vår 17

Fra Matematikk.net
Hopp til:navigasjon, søk

DEL TO

Oppgave 1

a)

Personeribil.png

Totalt 30 biler.

b)

Typetall er den det verdi det er mest av, altså 1 (en).

Median av 30 verdier er gjennomsnitt av verdi 15 og 16 når verdiene er organisert i stigende rekkefølge. Vi ser at både nr. 15 og 16 har verdi 2 (to).

c)

Multiplisere antall personer med frekvens og summerer, deler så på 30:

Gjennomsnitt = $\frac{13+10+9+16+15+12}{30}= 2,5$

Oppgave 2

a)

Det er 24 km (leser av kurven).

b)

Fra 11:45 til 12:15, en halv time.

c)

De bruker 1,25 timer på 24 km.

$v = \frac{24 km}{1,25t} = 19,2 km/t$

De har en gjennomsnittsfart på 19,2 km / time.

Oppgave 3

a)

Han trenger (60-16,5)L = 43,5 L

Multiplisert med literprisen: $43,5 L \cdot 14,30 kr/ L = 622,05 kr$

Han må betale 622 kroner.

b)

Husk at en liter er det samme volumet som 1$dm^3$.

Vi gjør lengdemålene på kanna om til dm og multipliserer ut:


$V= l \cdot b \cdot h = 3,20 dm \cdot 1,5dm \cdot 4,20 dm = 20,16 dm^3$


Siden kannen var "tilnærmet lik" et prisme kan vi si at den tar ca. 20 liter.

c)

Siden forholdet mellom solgte liter av bensin og solgte liter av diesel var 3: 5, vet vi at det ble solgt 8 deler. Vi deler 28 000 liter på 8 deler for å finne ut hvor stor hver del er.

28 000 liter : 8 = 3 500 liter.


En del er 3 500 liter.

Stasjonen solgte tre deler diesel: $3\cdot 3500 liter = 10 500 liter.$


og fem deler bensin: $5 \cdot 3500 liter =17500 liter$

Den dagen solgte bensinstasjonen 10 500 liter diesel og 17 500 bensin.

Oppgave 4

Ex1-2017.png

Ex2-2017.png

Oppgave 5

a)

1p.png


b)

Fra figuren i a ser man at 44 km/t og 102 km /t gir utslipp på 180 g/km.

c)

Finner ekstremalpunktet i Geogebra. Ser at ved 73 km/t er utslippe lavest, da 142 g/km.


Oppgave 6

a)

$v = \frac st$ gir $s = t \cdot v$, 1,5h ganger 60 km/h, som er 90 kilometer.

b)

$s= \frac{v^2}{19,62\cdot f} = \frac{(21 m/s)^2}{19,62\cdot 0,9} =24,97 \approx 25 $

Bremselengden er ca. 25 meter.

c)

$ s = \frac{v^2}{19,62\cdot f} \\ v^2 =19,62 \cdot f \cdot s \\ v = \sqrt{19, 62 \cdot f \cdot s} \\ v= \sqrt{19, 62 \cdot 0,6 \cdot 15 } = 13,3 $


Farten er ca. 13,3 meter per sekund.


Oppgave 7

a)

Sirkel 2017.png

Slik vil figuren se ut når den er tegnet i GeoGebra. Fremgangsmåte:

Tegn et linjestykke med lengde 10 (AB), lag vinkelen i A og et linjestykke med lengde 5 på vinkelen (AC). Trekk linjestykke BC.

Lag midtnormalen til AB med funksjonen midtnormal[<linjestykke>]. Merk skjæringspunktet S.

Tegn sirkelen med sentrum i S.

b)

Vinkel C har toppunkt på sirkelpereferien og spenner over sirkelens diameter. Slike vinkler er alltid 90 grader.

c)

Finner arealet av sirkelen og trekker fra arealet av trekanten.

Areal av sirkel

$A = \pi r^2 = \pi \cdot 5^2 \approx 78,5$

Areal av trekant

$A = \frac{g \cdot h}{2}$

For å regne ut arealet av trekanten trenger vi en høyde. La AC være grunnflaten, da blir BC høyden, den kan vi finne ved Pytagoras.

$5^2 + BC^2 = 10^2 \\ BC = \sqrt{100-25} \approx 8,7$

Nå kan vi regne ut arealet av trekanten

$A = \frac{5 \cdot 8,7}{2} = 21,8$

Arealet av det blå området blir da

$78,5 - 21,8 = 56,7$ cm$^2$

Oppgave 8

a)

Når klaffene er åpne dannes et trapes betående av tre likesidede trekanter. AB er den korte parallelle siden i trapeset. AB er også en side i en av de likesidede trekanten og siden en klaff er 30 meter må også AB være 30 meter.

b)

Høyden fra topp av klaff til lukket bro:

Har en 30, 60, 90 trekant og kan bruke Pytagoras for å finne høyden:

$h = \sqrt{30^2- 15^2} m \approx 26$ meter

Så legger vi til de 8 meterne ned til vannflaten og får ca. 34 meter.

Oppgave 9

a)

2016-2-9a.png

Grafisk løsning i Geogebra gir x = 1 og y = 1.

b)

$x = \frac{ce-bf}{ae-bd} = \frac{9 \cdot 7-4 \cdot 13}{5 \cdot 7 - 4 \cdot 6} = \frac {11}{11} = 1 \\ y = \frac{af-cd}{ae-bd} = \frac{5 \cdot 13- 9 \cdot 6}{5 \cdot 7 - 4 \cdot 6} = \frac {11}{11} = 1$

c)

Bruker innsettingsmetoden.


$x = \frac{c-by}{a}$

Setterinn for x i andre likning:

$d( \frac{c-by}{a})+ey = f \\ dc -bdy +aey = af \\ y(ae - bd) = af - dc \\ y = \frac{af-cd}{ae-bd}$

Gjør tillsvarende for å finne x:

$y = \frac{c-ax}{b}$

Setter inn:

$ dx + e( \frac{c - ax}{b}) = f \\ bdx + ce - aex = bf \\ x = \frac{ce-bf}{ae-bd} $