GeoGebra - introduksjon til å tegne en graf

Fra Matematikkk.net
Hopp til:navigasjon, søk


Jeg skal tegne grafen til $y=0.2x+1$ for $x$-verdier mellom 0 og 3.

Første forsøk

Jeg skriver inn funksjonsuttrykket i feltet under grafen:

Geogebraintro-pasted1.png

Da får jeg tegnet grafen, men den tegnes for alle $x$-verdier, ikke bare mellom 0 og 3. Oops. :S

Geogebraintro-pasted2.png

Andre forsøk - med riktige grenser

For å få tegnet grafen bare for de x-verdiene jeg vil, sletter jeg først den grafen jeg tegnet i sted (ellers vil den nye grafen forsvinne bak den gamle!).

Nå skriver jeg inn ordet "Funksjon", og velger det nederste valget i menyen:

Geogebraintro-Capture2.png

Geogebraintro-pasted3.png

Der det står <Funksjon> skriver jeg inn funksjonen jeg vil tegne: $0.2x+1$

2 viktige ting:

  1. Jeg tar ikke med $y=$ foran funksjonsutrykket her.
  2. Jeg må bruke punktum i stedet for komma som desimaltegn. $0,2x+1$ gir feilmelding, mens $0.2x+1$ går fint.

Geogebraintro-pasted4.png

Der det står <Start> skriver jeg inn $x$-verdien jeg vil starte å tegne grafen på, som er 0:

Geogebraintro-pasted5.png

Der det står <Slutt> skriver jeg inn $x$-verdien jeg vil slutte å tegne grafen på, som er 3:

Geogebraintro-pasted6.png

Jeg trykker ENTER for å tegne grafen, som nå blir tegnet bare der jeg ville:

Geogebraintro-pasted7.png