Excel

Fra Matematikk.net
Hopp til:navigasjon, søk

Regneark, program fra Microsoft. Et godt verktøy med mange matematiske funksjoner. Del av Office-pakken. Å beherske bruken av regneark er smart fordi du ganske sikkert kommer borti den type programmer i videre studier og arbeide.


Regneark struktur

En fil består av en eller flere faner. En fane er et ark som består av celler. En celler er en "rute" i Excel. Den kan inneholde tall, formler, tekst mm, og lokaliseres ved hjelp at tall og bokstaver. Radene har et tallnummer og kolonnene er bokstaver. På den måten er hver enkelt celle unik. Cellen B3 har verdien 5 og ligger i kolonne B og rad 3.

19042022-3.png

Video - cellereferanser -vis formler 2022juni

Kommunikasjon i Excel

Mellom celler

28042022.png

Dersom vi ønsker å bruke tallene i A1 og B1 til videre utregninger er det bare å skrive cellereferansene inn i andre celler. I cellene B4, B5 og B6 hentes verdiene fra A1 og A2 inn og bearbeides i henhold til det som står i den grønne sirkelen. Dersom tallene i A1 og B1 forandres, vil resultatene av utregningene i B4- B6 også endres. Man observerer at instruksjonene / formlene alltid starter med likhetstegn.

Mellom faner

Celler i forskjellige arkfaner kan utveksle informasjon. Nedenfor vises et ark med faner fra mandag til fredag, samt sum. Man ønsker å loggføre den enkelte treningsaktivitet hver dag, samt å summere ved slutten av uken. Figuren nedenfor viser hvordan en celle i fanen SUM kan henter inn informasjon fra fanene MANDAG - FREDAG. Man skriver = "navn på fane" ! "cellereferanse" i den cellen der man ønsker de aktuelle data. Den øverste formellinjen i figurer hører til celle B2 i arkfanen SUM.

19042022-2.png


Låse Celler

Når man kopierer utregninger i tabeller kan det være nødvendig å låse en eller flere celler. Det gjøres ved å bruke dollartegnet.

Video - Hvorfor og hvordan man låser celler- 2022juni

Formler i Excel

Det finnes mange definerte formler i Excel. Du finner en fullstendig oversikt her.


Vi ser nærmere på noen av dem, relatert til statistikk.

Statistikkformler

Sentralmål

Med sentralmål tenker vi på gjennomsnitt, median og typetall.

Typetall


Median


Gjennomsnitt

Spredningsmål

Valg i Excel

HVIS

Hvis funksjonen har følgende struktur =Hvis(utsagn;sant;usant). Først i parentesen kommer et utsagn, for eksempel at verdien i celle B2 er større enn celle B3. Midt i parentesen kommer det som skal stå i cellen dersom utsagnet er sant. Sist i parentesen kommer det som gjelder dersom utsagnet ikke er sant. La oss se på et eksempel.

Tina jobber med å selge abonnementer. Hun får 112 kroner per solgte abonnement, dersom hun selger mindre enn hundre abonementer per uke. Selger hun mer enn hundre tjener hun 128 kr per salg.

30042022-1.png