Descartes

Fra Matematikk.net
Hopp til:navigasjon, søk
Descartes.bilde.gif

Descartes, Rene (1596-1650)

Fransk filosof og matematiker. Var, ved siden av Fermat, en av grunnleggerne av den analytiske geometrien. Descartes var den første til å illustrere funksjoner ved å tegne grafer. Uttrykkene "kartesisk geometri" og "kartesiske koordinater" er oppkalt etter Deskartes.

Descartes er ansvarlig for det berømte sitatet: Cogito Ergo Sum. "Jeg tenker, altså eksisterer jeg." Discours de la Méthode, 1637. Han mente, i likhet med Platon, at sanseinntrykk og tanker bedrar oss. Man kan derfor ikke oppnå virkelig kunnskap om verden. Det eneste man kan være sikker på er at man tviler, resulterende i det ovenstående sitatet. Fra dette utledet Descartes hele sin filosofi, inkludert beviset for Guds eksistens.