Abelprisen

Fra Matematikkk.net
Hopp til:navigasjon, søk

Niels Henrik Abels minnefond ble opprettet 01.01.2002. Prisen ble første gang utdelt i 2003. Prisen skal bidra til å heve matematikkfagets status i samfunnet og stimulere barn og unge til å bli interessert i matematikk. Prisen er på 6 millioner norske kroner og deles ut årlig. Det er Abelkomiteen som plukker ut prisvinneren(e). Komiteen består av fem personer, både norske og utenlandske og medlemmene sitter i to år. De oppnevnes av Det Norske Videnskaps-Akademi. Siden det ikke finnes en Nobelpris i matematikk, og siden Fieldsmedaljen er for yngre matematikere er det et håp at Abelprisen på sikt vil nyte samme status og prestisje som Nobelprisene gjør.


Abelprisen


Abelprisen 2003

Jean-Pierre Serre Collège de France, Paris, Frankrike

"for å spille en viktig rolle i å gi mange deler av matematikken en moderne form, blant annet topologi, algebraisk geometri og tallteori".

Abelprisen 2004

Sir Michael Francis Atiyah University of Edinburgh

og

Isadore M. Singer Massachusetts Institute of Technology

"for å ha oppdaget og bevist indeksteoremet, som knytter topologi, geometri og analyse til hverandre, og den fremtredende rolle de har hatt når det gjelder å bygge nye broer mellom matematikk og teoretisk fysikk."


Abelprisen 2005

Peter D. Lax Courant Institute of Mathematical Sciences, New York University

[http://www.abelprisen.no/no/prisvinnere/2005/dokumenter/popular2005nor9.pdf for hans banebrytende bidrag til teorien for partielle differensialligninger, til anvendelsen av slike ligninger og til å beregne løsningene for slike ligninger]

Abelprisen 2006

Lennart Carleson ved Kungliga Tekniska Högskolan i Sverige, for hans dyptgående og nyskapende bidrag til harmonisk analyse og teorien om kontinuerlige dynamiske systemer

Abelprisen 2007

Srinivasa S. R. Varadhan Courant Institute of Mathematical Sciences, New York <<for hans grunnleggende bidrag til sannsynlighetsteori og særlig for å ha skapt en enhetlig teori for store avvik

Abelprisen 2008

John Griggs Thompson Graduate Research Professor, University of Florida
og
Jacques Tits, Professor Emeritus, Collège de France

«for deres fremragende prestasjoner innenfor algebra, og særlig for utformingen av moderne gruppeteori»

Abelprisen 2009

Mikhail Leonidovich Gromov , Bures-sur-YvetteInstitut des Hautes Études Scientifiques, Frankrike

«for hans revolusjonerende bidrag til geometrien.»

Abelprisen 2010

John Torrence Tate

Universitetet i Texas i Austin, USA

«for hans store og varige innflytelse på tallteorien.»

Abelprisen 2011

John Milnor

Institute for Mathematical Sciences, Stony Brook University, New York

«for banebrytende oppdagelser innenfor topologi, geometri og algebra.»