1T 2021 vår LK20 LØSNING

Fra Matematikkk.net
Hopp til:navigasjon, søk

Eksamen 1T vår 2021 LK20 Fagfornyelsen

Oppgaven som pdf

Diskusjon av oppgaven på matteprat

Løsning laget av Kristian Saug

Oppgavetype 1

I oppgavetype 1 skal du bare oppgi svaret, uten begrunnelse. Vi gir allikevel en liten begrunnelse her, for å forstå hvordan vi har kommet frem til svaret.

Oppgave 1

Svar: $a=-1$

Begrunnelse: Vi har $f(x) = ax+8$, og punktet $(4,4)$. Løser likningen $f(4)=4$.

$a\cdot 4 + 8 = 4 $

$ 4a = 4-8 $

$ a = \frac{-4}{4}$

$ a = -1 $

Oppgave 2

Svar: $BC = 6$

Begrunnelse: $sin\,A = \frac{\text{motstående katet}}{\text{hypotenus}}=\frac{BC}{AC}=\frac{3}{5}=\frac{6}{10} \quad \Rightarrow \quad BC = 6$

Oppgave 3

Svar: $k=-2$

Begrunnelse:

Ser at $x=2$ er løsningen for $x^3+x^2-2x-8=0$. Da må k være lik -2.

Oppgave 4

Svar: $k=-1$

Begrunnelse: Dersom likningen bare har ett svar, er diskriminanten i andregradsformelen lik 0.

$(2k)^2-4\cdot 1\cdot (-2k-1)=0$

$4k^2+8k+4=0$

$4(k^2+2k+1)=0$

$k=-1$

Oppgave 5

Svar: 280 km

Begrunnelse:

$A(x)=1200$

$B(x)=\frac{10}{4} x+500$

Setter A(x)=B(x):

$\frac{10}{4} x+500 = 1200$

$x=\frac{700\cdot 4}{10}$

$x=280$

Oppgave 6

Svar: Alternativ 2, $\frac{m}{n}<\frac{m+2}{n+2}$, er riktig.

Begrunnelse: Siden $m,n\in \mathbb{N}$, det vil si er naturlige tall, altså positive hele tall som 1,2,3... og $n>m$ har vi $0<\frac{m}{n}<1$ for alle verdier av $m$ og $n$. Dersom både $m$ og $n$ øker med 2, vil forholdet mellom disse tallene bli større (telleren vil utgjøre en større andel av nevneren). Du kan selv teste det med noen enkle tall.

Oppgave 7

Svar: $a=20$

Begrunnelse:

$f(x)=-5x^2+ax+1$

$f'(x)=-10x+a$

Toppunktet er i $x=2$, setter $f'(2)=0$

$-10\cdot 2+a=0$

$a=20$

Oppgave 8

Svar: $r=16, s=2, t=4$

Begrunnelse:

Dette følger av første kvadratsetning. vi har $4x^2+16x+16=(2x)^2+2\cdot 2x\cdot 4+4^2=(2x+4)^2$

Oppgavetype 2

I oppgavetype 2 skal du vise utregninger, forklare framgangsmåter du har brukt, og begrunne resultater.

Oppgave 9